top of page

Wschodnia Szkoła Letnia prowadzona przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczona jest dla młodych badaczy, szczególnie z Europy Wschodniej i Środkowej, zajmujących się historią i współczesnością regionu. Pierwsza Wschodnia Szkoła Letnia odbyła się w 1992 roku.

 

Absolwentów, wykładowców i organizatorów gromadzi międzynarodowy Klub Wschodniej Szkoły Letniej, jedyny takiego rodzaju w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. On organizuje Zjazdy członków klubu, których celem jest tworzenie nowych i utrzymanie starych kontaktów pomiędzy absolwentami i profesorami WSL, oraz wymiana informacji. Zjazdy mają miejsce w różnych miastach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Prezydentem i siedzibą Klubu zawsze są organizatorzy ostatniego Zjazdu. Kiedy nowy prezes jest wybrany, dawny prezes staje się Członkiem Zarządu na nieokreślony termin. 

 

Zarząd Klubu WSL 
Prezydent

Roman Czmełyk (Lwów), Muzeum Historii Lwowa

Prezydent honorowy: 

Jan Malicki (Warszawa), Uniwersytet Warszawski 

Sekretarz

Diana Brutyan (Warszawa), Uniwersytet Warszawski 

Członkowie Zarządu: 

Břetislav Dančák (Brno), Uniwersytet im. Masaryka

Rūstis Kamuntavičius (Kowno), Uniwersytet Witolda Wielkiego

Witalij Szczerbak (Kijów), Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska 

Olga Kovalevska (Kijów), Instytut Historii, PAN Ukrainy 

Ihor Tsependa (Iwano-Frankowsk), Uniwersytet Przykarpacki 

Roman Baron (Praha), Instytut Historii AN w Pradze

Roman Madecki (Brno), Uniwersytet im. Masaryka 

David Kolbaia (Warszawa), Uniwersytet Warszawski

Olga Brusilovska (Odessa), Uniwersytet im. I. Mecznikowa

Andrzej Pukszto (Wilno), Uniwersytet M. Römera

 

Siedziba Klubu WSL: Muzeum Historii Lwowa (Lwów)
bottom of page