top of page

Członkiem Klubu WSL może zostać każdy absolwent Wschodniej Szkoły Letniej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jedyną zasadą jest branie udziału w zjazdach Klubu WSL i wpłata składek.

 

Jest już ponad 600 absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej. Wśród nich jest sporo profesorów, naukowców i urzędników, zajmujących nierzadko wysokie stanowiska i cieszących się autorytetem nie tylko w swoich krajach, ale także poza ich granicami. Większość z nich to politolodzy lub historycy, ale jest też niemało filologów. Natomiast reszta absolwentów zajmuje się bardzo różnymi dziedzinami nauki, od biologii i prawa po dziennikarstwo i ekonomię.

 

Honorowi członkowie Klubu WSL:

IHOR TSEPENDA, Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka, Iwano-Frankowsk

WITALIJ SZCZERBAK, Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kaunas

 

Geograficzne, większość absolwentów WSL pochodzi z regionu Europy Środkowo-Wschodniej: 

Po 1-7 absolwentów są z następujących państw: Azerbejdżan, Łotwa, Uzbekistan, Gruzia, Słowacja, Kirgistan, Rumunia, Armenia, Kazachstan, Polska, Szwecja, USA, Jugosławia, Mongolia, Niemcy, Turcja, Albania, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Japonia, Macedonia, Serbja, Szwajcaria, Tadżykistan

bottom of page