top of page

Ósmy Zjazd Klubu Wschodniej Szkoły Letniej

Praga 2013

Około 70 uczestników

ZARZĄD I SIEDZIBA KLUBU WSL

wybrani albo podwierdzonе członkami Klubu w Pradze i działające do następnego zjazdu:

Prezesy Klubu WSL Roman Baron (Praga) i Roman Madecki (Brno)

Prezydent honorowy Klubu WSL Jan Malicki

Sekretarz Diana Brutyan

SIEDZIBY Klubu WSL: Instytut Historii AN w Pradze i Uniwersytet im. Masaryka w Brnie

06 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
07 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
08 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
16 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
05 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
04 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
03 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
02 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakickaya-Jamard
01 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
22 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
10 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
19 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
18 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
17 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
15 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
14 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
13 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
12 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
09 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
38 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
11 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
32 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
34 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
37 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
31 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
29 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
27 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
30 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
28 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
41 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
24 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
23 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka
39 8 Zjazd KWSL Praga 2013 Foto N. Rakicka

Zdjęcia. Autor Natalia Rakicka

DSCN9655
DSC_0007
DSC_0009
DSC_0012
DSC_0011
DSC_0016
DSCN9650
DSCN9651
DSCN9643
DSCN9652
DSCN9660
DSCN9661
DSCN9691
DSCN9673
DSCN9676
DSCN9669
DSCN9708
DSCN9705
DSCN9712
DSCN9727
IMG_0617
IMG_0645
IMG_0469
IMG_0627
IMG_0651
IMG_0660
IMG_0659
IMG_0658
IMG_0673
IMG_0676
IMG_0671
IMG_0672

Zdjęcia

Materiały Zjazdu i Konferencji w Pradze wydrukowani w 2015 r. w książce "Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy środkowej i wschodniej".

Zbiór przygotowali Roman Baron i Roman Madecki.

Konferencja międzynarodowa
Česká polonistická studia v evropském kontextu
Czeskie badania nad Polską w kontekście europejskim
11 -12 września 2013 r., Praga

 

10 września 2013

przyjazd uczestników konferencji i Zjazdu do Pragi

11 września 2013

8.00 - msza św. w intencji zmarłych Profesorów i Absolwentów WSL UW

9.00-10.00 – Ambasada RP w Pradze - rejestracja uczestników

10.00 – uroczysta inauguracja w Ambasadzie RP w Pradze, (Pałac Fürstenbergów, sala Balowa)

11.00 - 11.15 - przerwa na kawę

11.15 - 12.15 - referaty wstępne, poprzedzające obrady w sekcjach

12.15 - 13.15 – lampka wina

14.00 - 17.00 - obrady w sekcjach - cz. I

sekcja filologiczna –  w Instytucie Polskim

sekcja historyczna – w  Villi Lana

sekcja politologiczna -  w Seminarium Łużyckim

18.00 - koncert w Ambasadzie RP w Pradze

 

12 września 2013

9.00 - 16.15 - obrady w sekcjach cz. I , II, III - z przerwami na kawę i obiad

17.15– 17.45 – posiedzenie Klubu (cz.1) 

18.00 - 19.30 -uroczyste zakończenie Zjazdu w Ambasadzie RP w Pradze, okrągły stół

19.00 - lampka wina (?) (Ambasada RP w Pradze)

20.00 – posiedzenie Klubu (cz.2), 

spotkanie towarzyskie uczestników Zjazdu (piwiarnia)

13 września 2013

wyjazd uczestników konferencji i Zjazdu

 

PROGRAM

mezinárodní vědecká konference

międzynarodowa konferencja naukowa

VIII. sjezd absolventů Východní letní školy Varšavské univerzity

VIII Zjazd Absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej Uniwersytetu Warszawskiego

 

ČESKÁ POLONISTICKÁ STUDIA V EVROPSKÉM KONTEXTU

CZESKIE BADANIA NAD POLSKĄ W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM 

 

PRAHA / PRAGA, 11. – 12. 09. 2013 

Konference se koná za podpory / Konferencja odbywa się przy wsparciu

Česko-polského fóra 

při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky

Czesko-Polskiego Forum 

przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej

záštitu přijali / honorowy patronat objęli

ministryně vědy a vysokého školství PR / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

prof. dr hab. Barbara Kudrycka

velvyslankyně Polské republiky v Praze / Ambasador RP w Pradze 

prof. dr hab. Grażyna Bernatowicz

předseda Akademie věd České republiky / Prezes Akademii Nauk RC

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

rektor Masarykovy univerzity / Rektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

rektor Varšavské univerzity / Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

 

Organizační výbor/ Komitet organizacyjny

Roman Baron, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, Praha)

Roman Madecki, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)

dr h.c. Jan Malicki (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

mgr Diana Brutyan (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

 

 

MŠE SVATÁ / MSZA ŚWIĘTA

celebruje Mons. Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský, metropolita, primas český / arcybiskup metropolita praski, prymas Czech

11. 09. 2013, 8.00

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha / Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha

Hrad, III. nádvoří, Praha 1 

 

REGISTRACE / REJESTRACJA

11. 09. 2013, 9.00−10:15

Velvyslanectví PR / Ambasada RP, Valdštejnská 8, Praha 1 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ / UROCZYSTE OTWARCIE

11. 09. 2013, 10.15

Velvyslanectví PR / Ambasada RP, Valdštejnská 8, Praha 1 

 

ÚVODNÍ REFERÁTY / REFERATY INAUGARYCYJNE

11. 09. 2013

Velvyslanectví PR / Ambasada RP, Valdštejnská 8, Praha 1

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. Dr. h. c. 

(Historický ústav AV ČR, Praha), Česká republika

Czeskie badania nad dziejami Polski na progu trzeciego tysiąclecia

 

Prof. dr hab. Jacek Baluch 

(Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Polsko

Karel Krejčí a tradice české literárněvědné polonistiky

 

Prof. dr hab. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. 

(Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

Czeska polonistyka literacka wobec wyzwań współczesności

 

Prof. dr. Jane Leftwich Curry (Santa Clara University), USA

Western Views of Transitions and on What the West Should Do

 

 

FILOLOGICKÁ SEKCE / SEKCJA FILOLOGICZNA

11. 09. 2013

Polský institut v Praze / Instytut Polski v Pradze, Malé náměstí 1, Praha 1

14.00 Přivítání / Przywitanie

Mgr. Roman Madecki, Ph.D., (Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

14.10–14.40

Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

Polský fenomén v českých a jiných souvislostech

14.40–15.10

Dr Renata Rusin Dybalska (Univerzita Karlova, Praha), Česká republika

Aktualne badania polonistyczne prowadzone na praskiej polonistyce

15.10–15.40

Mgr. Renata Putzlacher-Buchtová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

Czesko-polskie związki literackie w drugiej połowie XX wieku. Polscy poeci i ich czescy tłumacze

15.40–15.45

Přestávka na kávu / Przerwa na kawę

15.45–16.15

Dr. Olha Voznyuk (Universität Wien), Rakousko

Galicja jako projekt antologii na podstawie polskich źródeł

16.15–16.45

Dr. Serhii Shebelist (Poltavskyj nacionalnyj pedagogičnyj universytet imeni V.G. Korolenka, Poltava), Ukrajina

Próba ukraińskiej „Kultury“: kijowskie czasopismo „Krytyka“ a tradycja intelektualna Jerzego Giedroycia

16.45–17.00

Diskuse / Dyskusja

 

12. 09. 2013

Polský institut v Praze / Instytut Polski v Pradze, Malé náměstí 1, Praha 1

10.00–10.30

Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (Ostravská univerzita, Ostrava), Česká republika

Pies w frazeologii polskiej i czeskiej – studium porównawcze

10.40–11.00

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc), Česká republika

Polityka językowa za granicą versus praktyka dydaktyczna

11.00–11.30

Mgr Katarzyna Barna Krawczyk (Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

Jak skutecznie motywować (czeskich i słowackich) studentów polonistyki do nauki języka polskiego?

11.30–11.45

Diskuse / Dyskusja

11.45–13.15

Přestávka na oběd / Przerwa na obiad

13.15–13.45

Dr. Natalia Ierzhykivska (Nacionalna akademija nauk Ukrajiny, Kyjiv) Ukrajina

Praga i praski kontekst w twórczości ukraińskiego poety-emigranta Eugena Malaniuka

13.45–14.15

Mgr Monika Válková Maciejewska, Ph.D. (Dnipropetrovskyj universytet imeni Alfreda Nobelja, Dnipropetrovsk), Ukrajina

Zmienna natura Szwejka. Tożsamość opowiadacza a język przekładu

14.15–14.45

Mgr. Lucie Zakopalová (Univerzita Karlova, Praha), Česká republika

Wzburzone wody chaosu: Czesław Miłosz i Witold Gombrowicz wobec wyzwań emigracji

14.45–15.15

Mgr Walery Butewicz (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) Polska

Pan Cogito kontra podświadomość

15.15–15.30

Slovo závěrem a diskuse / Podsumowanie i dyskusja

 

 

HISTORICKÁ SEKCE / SEKCJA HISTORYCZNA

11. 09. 2013

Vila Lanna, V sadech 1, Praha 6 

14.00 Přivítání /Przywitanie

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., ředitelka Historického ústavu AV ČR, v.v.i.

14.05–14.35

Prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. (Technische Universität Chemnitz), Německo

Česká syntéza polských dějin – otázky koncepce, metodiky a interpretace

14.35–15.05

Prof. dr. Dieter Bingen (Deursches Polen-Institut Darmstadt), Německo

Nowe horyzonty polonoznawstwa w Niemczech 

15.05–15.35

Dr. Doc. Rūstis Kamuntavičius (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas), Litva

Badania nad historią Polski na Litwie

15.35–16.05

Dr. Ihor Chornovol (Instytut ukrajinoznavstva imeni I. Krypjakevyča NAN Ukrajiny, Lviv), Ukrajina

Współczesna historiografia stosunków polsko-ukraińskich

16.05–16.20

Přestávka na kávu / Przerwa na kawę

16.20–16.50

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

Stav studia dějin Čechů v Polsku

16.50–17.20

Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. (Uniwersytet Opolski), Polsko

Poláci na Těšínsku do r. 1938 (K názorům české historiografie a publicistiky)

17.20–17.50

Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Slezská univerzita, Opava), Česká republika

Polské aspekty v programu středoevropských studií Slezské univerzity v Opavě

 

12. 09. 2013

Vila Lanna, Praha 6, V sadech 1

9.00–9.20

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha), Česká republika

Česko-polské vědecké kontakty v 19. a 20. století – stav výzkumu v posledních dvou dekádách a výhledy do dalších let 

9.20–9.40

Dr Sebastian Grudzień (Biblioteka Jagiellońska, Kraków), Polsko

Czescy historycy a Polska Akademia Umiejętności (1989–2012)

9.40–10.00

Dr. Olga Morozova (Nacionalna akademija nauk Ukrajiny, Kyjiv), Ukrajina

Badanie Polski w Czechach i Ukrainy w Polsce: porównawcza analiza

10.00–10.20

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (Univerzita Karlova, Praha), Česká republika

Soudobé dějiny a politika paměti v současném Polsku

10.20–10.40

Přestávka na kávu / Przerwa na kawę

10.40–11.00

Dr. Prof. Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas), Litva

Stara Litwa: The Last Pagans of Europe in the territory of Belarus?

11.00–11.20

Dr hab. Dmitrij Karnauchow (Novosibirskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, Novosibirsk), Rusko

Legendy etnogenetyczne o pochodzeniu  narodu polskiego w kronikarstwie czeskim XIV–XVII w.

11.20–11.40

Doc. dr. Myroslav Voloshchuk (Prykarpatskyj nacionalnyj universytet imeni Vasylja Stefanyka, Ivano-Frankivsk), Ukrajina

Historia średniowieczna Polski w ukraińskich podręcznikach akademickich

11.40–12.00

Mgr. Svitlana Zymnytska (Nacionalnyj hirnyčyj universytet, Dnipropetrovsk), Ukrajina

Obraz rodu książąt Wiśniowieckich w historiografii ukraińskiej (XIX – poł. XX w.)

12.00–13.00

Přestávka na oběd / Przerwa na obiad

13.00–13.20

Doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha), Česká republika

České kašubistické zájmy 1945–2013

13.20–13.40

Dr David Kolbaia (Uniwersytet Warszawski), Polsko

Studia nad Polską w Gruzji i kartwelologiczne w Polsce w XIX i XX wieku 

13.40–14.00

Dr. Gábor Lagzi (Pannon Egyetem, Veszprém), Maďarsko

O bratankach. Węgierska historiografia po 1989 r. dotycząca badań nad dziejami Polski w XX wieku

14.00–14.20

Doc. dr. Natalya Korol (Lvivskyj  nacionalnyj universytet imeni Ivana Franka, Lviv), Ukrajina

Religijno-kulturalne życie w I Rzeczypospolitej  obiektem współczesnych polsko-ukraińskich badań historycznych.

14.20–14.40

Přestávka na kávu / Przerwa na kawę

14.40–15.00

Dr hab. Nikołaj Iwanow, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Opole), Polsko

Wspólczesna białoruska historiografia stosunków polsko-białoruskich

15.00–15.20

Dr Ihar Melnikau (www.istpravda.ru/bel, Minsk), Bělorusko

Problemy współczesnej białoruskiej historiografii na przykladzie badania historii zachodnio-białoruskich terenów II Rzeczypospolitej (1921–1939)

15.20–15.40

Mgr. Yuliya Fedzianina (Respublikanskij instytut vysšaj školy u Minsku), Bělorusko

Stosunki białorusko-polskie w okresie międzywojennym

15.40–16.00

Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR, Praha), Česká republika

Československo-polské vztahy za druhé světové války – historiografická rekapitulace posledního desetiletí

16.00–16.20

Přestávka na kávu / Przerwa na kawę

16.20–16.40

Prof. Aleksander Kuczabski (Nacionalna akademija deržavnoho upravlinnja pri Prezydentovi Ukrajiny, Kyjiv), Ukrajina

Kształtowanie się podziału administracyjnego RP po II wojnie światowej

16.40–17.00

Dr. Roman Chmelyk (Instytut narodoznavstva Nacionalnoj akademiji nauk Ukrajiny, Lviv), Ukrajina

Współczesne polsko-ukraińskie pogranicze w historiografii ukraińskiej

17.00–17.20

Prof. dr hab. Csaba Kiss (Katedra Hungarystyki, Uniwersytet Warszawski), Polsko

Zmiana stereotypów węgierskich o Czechach po 1968 roku

Slovo závěrem / Podsumowanie:

Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., zástupce ředitelky Historického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

 

POLITOLOGICKÁ SEKCE / SEKCJA POLITOLOGICZNA

11. 09. 2013

Lužický seminář / Seminarium Łużyckie, U Lužického semináře 13, Praha 1

14.00 Přivítání / Przywitanie:

Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

14.05–14.35

Doc. dr. Vasyl Buslenko (Schidnojevropejskyj nacionalnyj universytet imeni Lesi Ukrajinky, Luck), Ukrajina

Stosunki władzy i opozycji w Polsce i Czechosłowacji w latach 80  XX wieku (porównawcze aspekty)

14.35–15.05

Doc. dr. Nataliya Minenkova (Doneckyj nacionalnyj universytet, Doneck), Ukrajina

Lustracja jako polityczna praktyka postkomunizmu: kontekst Polski i Czeski  

15.05–15.35

Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha), Česká republika

Polsko jako předmět výzkumu české komparativní politologie

15.35–16.05

Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

Badania wschodnio-europejskie i polska politologia współczesna

16.05–16.20

Přestávka na kávu / Przerwa na kawę

16.20–16.50 

Mgr Oleksandra Matushenko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin), Polska

Political Elites in the Processes of Europeanization in Eastern Europe

16.50–17.20

Mgr. Mariya Senych (Prykarpatskyj nacionalnyj universytet imeni Vasylja Stefanyka, Ivano-Frankivsk), Ukrajina

Wioska Praska oraz walka wyzwoleńcza narodów Europy Środkowo-Wschodniej w działalności Jerzego Giedroycia

17.20–17.35

Diskuse / Dyskusja

 

12. 09. 2013

Lužický seminář / Seminarium Łużyckie, U Lužického semináře  13, Praha 1

9.00–9.30

Doc. dr. Mykola Genyk (Prykarpatskyj nacionalnyj universytet imeni Vasylja Stefanyka, Ivano-Frankivsk), Ukrajina

Problem granic w kontekście procesów pojednania narodów Europy Środkowo-Wschodniej

9.30–10.00

Dr. Maryna Andryiashka (Baranavicki dzjaržauny universitet, Baranaviči), Bělorusko

Państwowa Polityka Rodzinna Republiki Białoruś

10.00–10.30

Doc. dr. Uładzimier Lukievič (Brestskij gosudarstvennyj universitet imeni A.S. Puškina, Brest), Bělorusko

Turystyka jako indykator białorusko-polskiej aktywności transgranicznej (według państwowej statystyki białoruskiej na terenie obwodu Brzeskiego)

10.30–10.45

Přestávka na kávu / Przerwa na kawę

10.45–11.15 

Doc. dr. Galyna Zelenko (Instytut polityčnych i etnonacionalnych doslidžeň imeni I.F. Kurasa, Kyjiv), Ukrajina

Institutional Trips in Post-Soviet Countries Political Practice

11.15–11.45

Mgr Bota Zhunussova, Kazachstán

Budowanie państwowe w Republice Kazachstan

11.45–12.00

Diskuse / Dyskusja

12.00–13.30

Přestávka na oběd / Przerwa na obiad

13.30–14.00

Prof. dr hab. Orest Krasivski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań), Polska

Wymiar Wschodni polityki Unii Europejskiej w kontekście interesów narodowych Ukrainy

14.00–14.30

Dr. Roman Kabachiy (Instytut masovoj informaciji, Kyjiv) Ukrajina

Retoryka europejska władz Ukrainy: ile w niej prawdy, ile falszy 

14.30–15.00

Dr Andrii Bolianovskyi (Instytut ukrajinoznavstva imeni I. Krypjakevyča NAN Ukrajiny, Lviv), Ukrajina

Historyczne tradycje współpracy ukraińsko-polskiej: polityczne warunki, strategiczne plany, niezrealizowane możliwości

15.00–15.15

Přestávka na kávu / Przerwa na kawę

15.15–15.45

Mgr Oksana Lasyichuk (Lvivskyj regionalnyj instytut deržavnoho upravlinnja, Lviv), Ukrajina

Stosunki międzynarodowe między Polską i Ukrainą

15.45–16.15

Mgr Agnieszka Stec (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Polska

Zagadnienie ukraińskie w polityce ZSRR wobec Drugiej Rzeczypospolitej

16.15–16.45

Slovo závěrem a diskuse / Podsumowanie i dyskusja

 

KULATÝ STŮL / OKRĄGŁY STÓŁ

12. 09. 2013, 18.00−19.15

Velvyslanectví PR / Ambasada RP, Valdštejnská 8, Praha 1 

PROMĚNY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY 20. A 21. STOLETÍ

PRZEMIANY W EUROPIE ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ XX-XXI WIEKU

 

Účastníci diskuse / W dyskusji biorą udział

Prof. dr. Dieter Bingen (Deursches Polen-Institut Darmstadt), Německo

Prof. dr. Jane Leftwich Curry (Santa Clara University), USA

Doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

Dr hab. Nikołaj Iwanow, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Opole), Polsko

Prof. hab. dr. Algis Kalèda (Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas, Vilniaus), Litva

Prof. dr hab. Csaba Kiss (Uniwersytet Warszawski), Polsko

Dr h. c. Jan Malicki (Uniwersytet Warszawski), Polsko

Dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), Polsko

 

 

ZAKONČENÍ KONFERENCE A SJEZDU / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I ZJAZDU

12. 09. 2013, 19.30

Velvyslanectví PR / Ambasada RP, Valdštejnská 8, Praha 1

bottom of page