top of page

Szósty Zjazd Klubu Wschodniej Szkoły Letniej

Jaremcze 2008

Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka

(Iwano-Frankowsk)

 

Шостий з'їзд Східної літньої школи

Яремча 2008

Około 30 uczestników

ZARZĄD I SIEDZIBA KLUBU WSL

wybrani albo podtwierdzoni członkami Klubu w Iwano Frankowsku i działające do następnego zjazdu:

Prezes Klubu WSL Ihor Tsependa

Prezydent honorowy Klubu WSL Jan Malicki

Sekretarz Diana Brutyan

SIEDZIBA Klubu WSL: Uniwersytet Przykarpacki w Iwano Frankowsku

18
11
10
14
13
16
12
15
04
01
17
03a
05
03
02
06a
07
09
08

Zdjęcia. Autor Natalia Rakicka

Materiały Zjazdu Klubu WSL w Iwano Frankowsku i Kijowie byli wydrukowani w 2010 r. w  książce 

Europa między przeszłością a przyszłością / Pamięć i tożsamość, 

Европа між минулим та майбутнім / пам’ять та ідентичність, 

Івано-Франківськ 2010

bottom of page