top of page

Piąty Zjazd Klubu Wschodniej Szkoły Letniej

Kijów 2007

Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska

 

П'ятий з'їзд Східної літньої школи

Київ 2007

Około 30 uczestników

ZARZĄD I SIEDZIBA KLUBU WSL

wybrani albo podtwierdzoni członkami Klubu w Kijowie i działające do następnego zjazdu:

Prezesy Klubu WSL Olga Kowalewska i Witalij Szczerbak

Prezydent honorowy Klubu WSL Jan Malicki

Sekretarz Diana Brutyan

SIEDZIBA Klubu WSL: Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska

2-
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
64
66
70
69
68
67
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
18
17
19
20
21
22
23
24
26
25
27
28
30
29
31
32
34
33
35
36
38
37
39
40
41
42
43
44
46
45
47
48
49
50
51
52
54
53
55
56
58
57
59
60
61
62
65
63
64
66
67
68
70
69

Zdjęcia. Autor Natalia Rakicka

Materiały Zjazdu Klubu WSL w Iwano Frankowsku i Kijowie byli wydrukowani w 2010 r. w  książce 

Europa między przeszłością a przyszłością / Pamięć i tożsamość, 

Европа між минулим та майбутнім / пам’ять та ідентичність, 

Івано-Франківцьк 2010

30 listopada:

· 11.00–14.00 – wycieczka po mieście: Kijów – historia i współczesność.

· 14.00–15.00 – obiad

· 15.00–17.00 – uroczyste otwarcie konferencji i sesja plenarna / ul. H. Skovorody 2, gmach 1, sala 217 [вул. Г.Сковороди, 2, корп. 1, ауд. 217 ]

· 18.00–20.00 – przyjęcie w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej / ul. Yaroslaviv Val 12 [вул. Ярославів Вал, 12]

 

1 grudnia:

· 11.00–14.00 – praca w sekcjach konferencji

· 14.00–15.00 – obiad

· 15.00–17.00 – zamknięcie konferencji oraz posiedzenie Klubu WSL

· 18.00–20.00 – przyjęcie w Ambasadzie Republiki Litewskiej / ul. Buslivska 21 [вул. Буслівська, 21]

 

 Program
 Konferencji międzynarodowej
Europa między przeszłością a przyszłością
30 listopada – 2 grudnia 2007 r.

  

30 listopada 2007 r.

 

Uroczyste otwarcie konferencji:

15.00–17.00 / ul. H. Skovorody 2, gmach 1, sala 217 [вул. Г.Сковороди, 2, корп. 1, ауд. 217]

Powitanie:

Serhij Kwit, Rektor Narodowego Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska

Zigmas Lydeka, Rektor Uniwersytetu Kowieńskiego im. Witolda Wielkiego

Andrzej Mencwel, Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Bogusław Szymański, Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkoły Wyższej Rzeczypospolitej Polskiej

Jan Malicki, Dyrektor Wschodniej Szkoły Letniej Uniwersytetu Warszawskiego

Jacek Kluczkowski, Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie

Algirdas Kumža, Ambasador Republiki Litewskiej w Ukrainie

 

Sesja plenarna:

Hałyna Zełeńko (Kijów)

«Постпомаранчева Україна»: як перетворити політичні зміни у політичний розвиток? /„Postpomarańczowa” Ukraina – jak spożytkować przemiany polityczne w kraju/

Roman Czmełyk (Lwów)

Українсько-польське пограниччя: дослідження сучасних етнокультурних процесів

/Badania współczesnych procesów etnologiczno-kulturowych na pograniczu polsko-ukraińskim/

 

Przyjęcie w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej

18.00–20.00 / ul. Yaroslaviv Val 12 [вул. Ярославів Вал, 12]

 

1 grudnia 2007 r.

 

Praca w sekcjach konferencji

11.00–14.00 / ul. H. Skovorody 2, gmach 1 [(вул. Г.Сковороди, 2, корп. 1]

 

Sekcja 1

Formowanie się Wspólnoty Europejskiej oraz procesy integracyjne w XX–XXI w.

sala 223 [ауд. 223]

 

moderator – Ołeh Kałakura

Nikołaj Wamiejew

Тhe Sovereignty Question in EU: Restriction or Transformation of the matter?

Łarysa Jurasowa

Transformation of the Social Structure in the Central-European Societies

Dawid Kolbaia

Długi cień Rosji: Najważniejsze problemy i konflikty na Kaukazie i ich wpływ

na przyszłość Rosji

Mykoła Henyk

Проблема міжнародної безпеки і міжнаціонального примирення у політичній діяльності опозиційних антитоталітарних рухів Центрально-Східної Європи

/Problem bezpieczeństwa międzynarodowego i pojednania między narodami w działalności politycznej opozycyjnych ruchów antytotalitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej/

Olha Brusyłowśka

Doświadczenia reform postkomunistycznych w Europie Wschodniej a rozwój

Wspólnoty Demokratycznego Wyboru

Luba Kozyk

Rola UE w realizacji reform ekonomicznych w Polsce w latach 90. XX w.

 Olha Kot

Проблеми розвитку науки та іноваційної діяльності в Україні в умовах глобаліцзації

/Zagadnienie rozwoju nauki i nowych technologii na Ukrainie w warunkach globalizacji/

Antoni Kamiński

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w nowym układzie globalnym

Brzetysław Danczak

 Perspektywa stosunków transatlantyckich między unilateralizmem i multilateralizmem

Anar Ibrahimow

Działania na rzecz eksportu surowców energetycznych Azerbejdżanu na rynki światowe.

Rurociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan

 

Sekcja 2

Europejska spuścizna kulturowa

sala 225 [ауд. 225]

 

moderator – Natalia Łysenko

Natalija Łysenko

Тематика та поетика збірки Ярослава Івашкевича «Повернення до Європи» (1931)

/Tematyka i poetyka zbiorku Jarosława Iwaszkiewicza „Powrót do Europy” (1931)/

Agnieszka Stec

Wkład „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego” w propagowanie kultury ukraińskiej wśród Polaków.

Z okazji 75-lecia powstania czasopisma

Wałentyna Charchun

Митець і влада: О.Корнійчук в соцреалістичному каноні

/Mistrz i władza – O. Kornijczuk a socrealizm/

Dmytro Krywoszej

Polityka kulturalna krajów postkomunistycznych – problem demokratyzacji kultury

Oresta Łosyk

Homo memorians: Europeans sketches to the (auto)portrait

Tetiana Pawlinczuk

Переклад як самовпізнавання у повертанні з (не)чужої поезії. Читацька перспектива

/Przekład jako samopoznanie w powrocie z (nie)obcej poezji – z perspektywy czytelnika/

Andrzej Mencwel

Współczesne procesy kulturowe w krajach Europy Wschodniej

 

Sekcja 3

Historia narodowa w kontekście dziejów Europy

sala 227 [ауд. 227]

 

moderator – Bohdan Janyszyn

Rustis Kamuntavicus

Transformacja pojęcia LITWA w historiografii Republiki Litewskiej w XX wieku

Iwan Pankewycz

Społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie: quo vadis

Olha Kowałewśka

Україна наприкінці XVII – на початку XVIII ст.: особливості європейського вибору

/ Europejski wybór Ukrainy pod koniec XVII – na początku XVIII w./

Tajisija Zarećka

Україна наприкінці XVII – на початку XVIII ст.: особливості європейського вибору

/Europejski wybór Ukrainy pod koniec XVII – na początku XVIII w./

Wołodymyr Pyłypenko

Кш. Пальчовський та його «Дискурс про козаків»

/„Dyskurs o Kozakach” K. Palczewskiego/

Natalija Sindecka 

 Polska i Estonia w okresie międzywojennym – drogi przyjaźni i ścieżki porozumienia

Ołeksandr Rublow

Польська операція в Україні: наказ № - 00485 НКВС СРСР та його виконання у республіці

/Polska operacja na Ukrainie – rozkaz „№ - 00485 НКВС СРСР” i jego wykonanie/

Andrij Rukkas

Підтримка Польщею військових планів уенерівської еміграції (1926–39)

/Poparcie Polski dla wojskowych planów emigracji UNR (1926–1939)/

Jarosław Kit

Mapa Ukrainy 1939–1959: granice, terytorium, nazwy

 

Zamknięcie konferencji oraz obrady klubu WSL

15.00–17.00 / ul. H. Skovorody 2, gmach 1 [(вул. Г.Сковороди, 2, корп. 1]

Jan Malicki (Warszawa)

Wschodnia Szkoła Letnia Uniwersytetu Warszawskiego i korporacyjny ruch akademicki: doświadczenie i perspektywy

Porządek obrad Klubu WSL

1)      Wybór dyrektora wykonawczego Klubu WSL

2)      Wybór kraju, który ma stać się siedzibą Klubu WSL za 2 lata

3)      Dyskusja na temat propozycji napisania historii WSL oraz utworzenia archiwum WSL

i Klubu WSL (dokumenty, fotografie)

4)      Inne

 

Przyjęcie w Ambasadzie Republiki Litewskiej

18.00–20.00 / ul. / ul. Buslivska 21 [вул. Буслівська, 21]

 

Miejsce obrad:

Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska

 

Współorganizatorzy:

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie

Ambasada Republiki Litewskiej w Ukrainie

 

Komitet Organizacyjny:

Kijów:

Olga Kowalewska 

Bohdan Janyszyn 

Olena Antipowa 

Witalij Szczerbak

Inne miasta i państwa:

Jan Malicki (Warszawa)

Rūstis Kamuntavičius (Kowno)

Roman Czmelyk (Lwów) 

Brzetyslaw Danczak (Brno)

bottom of page