top of page

Drugi Zjazd Klubu Wschodniej Szkoły Letniej

Brno 2002

Uniwersytet w Brnie im. Masaryka

 

Druhý sjezd Východni letni školy

Brno 2002

Około 70 uczestników

ZARZĄD I SIEDZIBA KLUBU WSL

wybrani członkami Klubu w Brnie i działające do następnego zjazdu:

Prezes Klubu WSL Jan Malicki

Dyrektor wykonawczy Břetislav Dančák

Sekretarz Inga Kotańska

SIEDZIBA Klubu WSL: Uniwersytet im. Masaryka w Brnie

bottom of page