top of page

Dwunasty Zjazd Klubu Wschodniej Szkoły Letniej

Lwów 2020

Około 30 uczestników

ZARZĄD I SIEDZIBA KLUBU WSL

wybrani albo podtwierdzoni członkami Klubu we Lwowie (on-line) i działające do następnego zjazdu:

Prezes Klubu WSL Roman Czmełyk

Prezydent honorowy Klubu WSL Jan Malicki

Sekretarz Diana Brutyan

SIEDZIBA Klubu WSL: Muzeum Historii Lwowa

W dniu 21 września 2020 r. we Lwowie odbył się XII Zjazd Absolwentów i Wykładowców Wschodniej Szkoły Letniej. Z powodu pandemii COVID-19 Zjazd przeprowadzono online z pomocą platformy Zoom.

 

Tradycyjnie w ramach Zjazdu odbyła się międzynarodowa konferencja „1920–2020. Stulecie wojny polsko-bolszewickiej. Niepodległość: polityka-literatura-sztuka”, poświęcona zbrojnej walce Polaków i Ukraińców o suwerenność i państwowość, a także naukowym, kulturalnym, religijnym aspektom rozwoju odrodzonych Polski, Ukrainy, Litwy, Czechosłowacji. 

 

Uczestnicy konferencji przedstawili rezultaty najnowszych badań dotyczących wojskowo-politycznej walki Polaków i Ukraińców o niepodległość w 1920 roku w ramach Sojuszu Piłsudski-Petlura, kulturowej pamięci o wspólnej wojnie przeciw bolszewickiemu ataku, a także recepcji wspomnianych wydarzeń w historiografii, politycznej myśli, literaturze, sztuce. Ważnym tematem podjętym przez uczestników konferencji stał się rozwój nauki, sztuki, architektury, muzyki w niepodległych Czechosłowacji, Litwie, Polsce, Ukrainie. W ramach otwierającego i zamykającego konferencje paneli przedyskutowano zagadnienia współczesnych stosunków międzynarodowych, kulturalno-oświatowych więzi między Polakami, Ukraińcami, Litwinami, Czechami, Węgrami. 

 

Konferencję zorganizował Klub Absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej UW razem z Lwowskim Muzeum Historycznym, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Instytutem Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Program konferencji i abstrakty

Video konferencji jest podzielone na dwie części. O hasło proszę pisać do administratora strony.

bottom of page