top of page

Dziesiąty Zjazd Klubu Wschodniej Szkoły Letniej

Odessa 2017

Uniwersytet I. Miecznikowa w Odessie

Десятий з'їзд Східної літньої школи

Одеса 2017

Około 70 uczestników

ZARZĄD I SIEDZIBA KLUBU WSL

wybrani albo podtwierdzoni członkami Klubu w Odessie i działające do następnego zjazdu:

Prezes Klubu WSL Olga Brusilovska

Prezydent honorowy Klubu WSL Jan Malicki

Sekretarz Diana Brutyan

SIEDZIBA Klubu WSL: Uniwersytet im. I. Mecznikowa w Odessie

Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa

Zdjęcia. Otwarcie konferencji. Autor Роман Полюшкин.

Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa
Odessa

Inne zdjęcia

W dniach 28-30 czerwca w Odessie odbył się Jubileuszowy X Zjazd Absolwentów i Wykładowców Wschodniej Szkoły Letniej UW.

W ramach Zjazdu według zwyczaju organizowana była również  międzynarodowa konferencja. Tym razem konferencja nosiła tytuł "Społeczne i polityczne przemiany we Wschodniej i Centralnej Europie (1917-2017)," (program) organizowana przez Odeski Uniwersytet Narodowy. Osobą odpowiedzialną za Zjazd była prof. Olga Brusylovska z Instytutu Nauk Społecznych OUN, absolwentka XI Wschodniej Szkoły Letniej.

Według wieloletniej tradycji Konferencja i Zjazd rozpoczął się Mszą Świętą w intencji kilkunastu zmarłych profesorów, absolwentów i organizatorów Wschodniej Szkoły Letniej. Msza Swięta w Odessie została odprawiona w Kościele św. Piotra.

Podczas pobytu w Odessie dyr. Jan Malicki wraz z członkami Zarządu Klubu Absolwentów, oraz z kilkoma uczestnikami Zjazdu zapalił znicz pod tablicą ku czci prezydenta Kaczyńskiego, przy ulicy jego imienia oraz na grobie ks. Tadeusza Hoppe na Cmentarzu Polskim.

W tegorocznym Zjeździe wzięło udział około 70 osób z różnych krajów: m.in. Ukraina, Litwa, Rosja, Białoruś, Niemcy oraz USA.

bottom of page