top of page
logo--iwxl-kolo.png
IHPAN_logo.png
LT-PL.png
Logo_SEW_2016_mini.png
Pnu_logo.png

Międzynarodowa konferencja naukowa 
w 620-ą rocznicę zawarcia unii wileńsko-radomskiej

Członkowie rodu Gedyminowiczów władali środkowo-wschodnią częścią Europy aż do końca XVI wieku. Potomkowie – jednego z Gedyminowiczów – Władysława Jagiełły, króla Polski i wielkiego księcia Litwy – przyjęli nazwę Dynastii Jagiellonów, której kres przypada wraz ze śmiercią Zygmunta Augusta w 1572 roku. Gedyminowicze na przestrzeni wieków władali Litwą, Polską, Węgrami, Czechami, Mołdawią, a także księstwami na Rusi, Wołyniu, Podolu. Stali się jedną z najpotężniejszych dynastii w tej części świata. Aczkolwiek w wyniku "sporów w rodzinie" nie utrzymali trwalej władzy nad tą częścią Europy. W XVII w. do dziedzictwa Gedyminowiczów (Jagiellonów) odwoływali się m. in. polscy Wazowie, ze względu na swe pochodzenie po kądzieli od Katarzyny Jagiellonki.

Zadaniem konferencji jest wykazanie potęgi dynastycznej rodu Gedyminowiczów. Konferencja odbędzie się w 620-ą rocznicę zawarcia unii wileńsko-radomskiej. Unia ta, podobnie jak wszystkie inne od Krewa do Lublina – została sporządzona pomiędzy członkami rodu Gedyminowiczów. 


Międzynarodowa konferencja naukowa zaplanowana jest na 25-26 czerwca 2021 w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, Sala im. Joachima Lelewela (Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa).

oraz on-line

Konferencja będzie trwać dwa dni i zostanie zwieńczona debatą o uniach polsko-litewskich w kontekście członków rodu Gedyminowiczów oraz panelem dyskusyjnym, podsumowującym konferencję. W konferencji uczestniczyć będzie ponad 30 badaczy z Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Organizatorzy planują kontynuację konferencji w 2022 roku w Kownie albo w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk).

Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej – patron honorowy

Związek Szlachty Polskiej

Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Studium Europy Wschodniej UW

Przykarpacki Państwowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka

Centrum Studiów Mediewistycznych (Iwano-Frankiwsk)

Uniwersytet Witolda Wielkiego

Program konferencji

  ––– 25 CZERWCA –––

 

9.00-9.20 Początek konferencji. Słowo wstępne

9.30-11.30: SEKCJA 1. Korzenie Gedymina. Genealogia rodu. Rodziny wywodzące się od Gedyminowiczów

Andrzej Rachuba (PL)  – Moderator

Tomas Baranauskas (LT)  – Pochodzenie Gedymina

Jakub Rogulski (PL)  – Czy badania pamięci zbiorowej mogą rozświetlić mroki genealogii - próba nowego spojrzenia na kwestię pochodzenia rodzin Czartoryskich oraz Zbaraskich i Wiśniowieckich

Marceli Antoniewicz (PL)  – Relacje genealogiczne książąt Holszańskich z Gedyminowiczami

Vitaliy Mykhaylovskiy (UA)  – Kiedy urodzili się książęta Koriatowiczowie i ile mieli lat w chwili śmierci?

 

11.30-12.00 Przerwa

 

12.00-14.20: SEKCJA 2. Badania genealogiczne a badania genetyczne - czy genetyka może zweryfikować genealogię ?

Łukasz Lubicz-Łapiński  (PL)  – Moderator

Michał Milewski (PL)  – Geneza Bałtów w świetle wyników badań genetycznych

Andrzej Bajor (PL)  – Badania STR Gedyminowiczów

Vladymir Volkov (RU)  – Badania SNP Gedyminowiczów

Stanisław Plewako (PL)  – Identyfikacja pre-Gedyminowiczów pośród subkładu L551

Marek Figlerowicz (PL)  – W poszukiwaniu genomu Piastów

 

14.30-15.30 Obiad

 

15.30-17.30: SEKCJA 3.1. Gedyminowicze jako ród panujący: sukcesy, porażki, konflikty między członkami rodu

Jan Tęgowski (PL)  – Moderator

Rūta Čapaitė (LT)  – O czym prawdziwy rycerz nie powinien mówić

Alieh Dziarnovič (BY)  – Tytuł Wielkiego Księstwa Litewskiego jako kompromis między Olgierdowiczami a Kiejstutowiczami

Andrej Ryčkov (LT)  – Kniaź Dymitr Buremski - w kontekście zbrodni obrazy majestatu Zygmunta I Starego

Lidia Korczak (PL)  – Kazimierz Jagiellończyk wobec współrodowców Gedyminowiczów

Leontij Voitovych (UA)  – Książę Lubart-Dymitr Gedyminowicz i walka o dziedzictwo Romanowiczów (1323–1383)

 

17.30-18.00 Przerwa

 

18.00-20.00: SEKCJA 3.2. Gedyminowicze jako ród panujący: sukcesy, porażki, konflikty między członkami rodu

Vasil Varonin (BY)  – Moderator

Igor Smutok (UA)  – Czy mógł Jerzy Narymuntowicz zostac właścicielem księstwa przemyskiego?

Yanina Ryier (BY)  – O miejscu Andrieja Połockiego w hierarchii wielkich księciów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Jarosław Nikodem (PL)  – Gedyminowiczowie kontestujący porządek polityczny na Litwie

Vytas Jankauskas (LT)  – Gedyminowiczowie na Wołyniu w drugiej połowie XIV wieku

Andrei Liuby (BY)  – Kryzys dynastyczny i zmiana zasady następstwa tronu w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV wieku

 

20.30 Kolacja

  ––– 26 CZERWCA –––

 

10.00-12.00: SEKCJA 4. Relacje Gedyminowiczów z Moskwą, Ordą, Zakonami, Mazowszem i Polską

Tomasz Jasiński (PL)  – Moderator

Sergiej Polechow (RU)  – Polityka wielkiego księcia litewskiego Witolda wobec Pskowa

Vasil Varonin (BY)  – Przysięgi lenne książąt Gedyminowiczów składane królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle z lat 1386-1393

Marek Radoch (PL)  – Do ut des, czyli rzecz o darze w kontaktach Wielkich Mistrzów Krzyżackich z Władysławem Jagiełłą i Witoldem

Janusz Grabowski (PL)  – Mariaże książąt i księżniczek mazowieckich z dynastią Gedymina

Krzysztof Pietkiewicz (PL)  – Uprawnienia Gedyminowiczów do tronu wielkoksiążęcego (1341-1506) (od Jawnuty do Mielnika)

 

12.00-12.20 Przerwa

 

 

12.20-14.20: SEKCJA 5. Miscellanea

Krzysztof Pietkiewicz (PL)  – Moderator

Borys Cherkas (UA)  – Wpływ polityki 'ukraińskiej' na ewolucję statusu Gedyminowiczów i Dżuczidów w XIV - XVI wiekach

Stanislav Kelembet (UA)  – Synowie Fiodora Olgierdowicza (kwestia pochodzenia Aleksandra Ostieja i Iwana Żediwida)

Aliona Liubaya (BY)  – Gedyminowicze i osadnictwo tatarskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego

Laurynas Šedvydis (LT)  – Skarb Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku: pomiędzy państwem a dynastią Jagiellonów

 

14.30-15.30 Obiad

 

15.30-16.30 DEBATA PANELOWA. Unia wileńsko-radomska na tle unii polsko-litewskich w kontekście sporów, porozumień i polityki poszczególnych członków Rodu Gedyminowiczów

Adrian Jusupović (PL)  – Moderator

Myroslav Voloshchuk (UA)  Alieh Dziarnovič (BY)  Laurynas Šedvydis (LT)  Lidia Korczak (PL)  Henryk Litwin (PL)  

 

16.30-17.00 Przerwa

 

17.00-18.00 DYSKUSJA PANELOWA. Podsumowanie konferencji i sugestie kierunków pogłębienia badań w wybranych obszarach tematycznych

Adrian Jusupović (PL)  – Moderator

Myroslav Voloshchuk (UA)  Tomasz Jasiński (PL)  Rūstis Kamuntavičius (LT)  Krzysztof Pietkiewicz (PL)  Jan Tęgowski (PL)  Łukasz Lubicz-Łapiński  (PL)  Andrzej Rachuba (PL)  

 

18.30 Kolacja

bottom of page